LAD OS HJÆLPE JER MED AT NÅ LIVSMÅLET
Familieterapi, psykolog og socialpædagogiske ydelser

Velkommen til MentalTeam


MentalTeam er en socialpædagogisk og terapeutisk konsulentvirksomhed stiftet i 2011 og er baseret på mange års menneskelig udviklingsindsats i udlandet og i Danmark.


Vi er et fagligt velfunderet team bestående af uddannet psykolog, psykoterapeut, socialpædagog og specialister i familiebehandling, hvor fagligheden er højt prioriteret. Vi har et fælles værdigrundlag i teamet. Vi arbejder helhjertet for børn, unge, voksne og familier.

Vi er fleksible med at tilrettelægge indsatser alt efter jeres behov 24/7.

Vi yder også støtte i familiens eget hjem.


Vi kan sikkert supplere sagsbehandlernes arbejde i kommunerne og samtidig kan I spare tolkeudgifterne.

Hvis du har behov for tolkning og oversættelse, kan du bestille det ved www.burmatolkecenter.dk.

Socialpædagogiske ydelser


Vi yder nærværende socialpædagogiske indsatser til sårbare og udsatte individuelle, unge, børn og familier. Vi guider og støtter med dag til dag menneskelige udfordringer og kommunikation med løsningsorienteret udgangspunkt i din konkrete situation i din ledelse af dit eget liv.


MentalTeam bliver brugt som alternativ til anbringelse.

Døgnindsats for at

undgå anbringelse


Når der er en høj grad af bekymring for et barn, børn eller familie, er det altid en god ide at have døgnindsats før anbringelse uden for hjemmet eller hvis det er under overvejelse. Døgnindsats giver et klart billede af, hvilke behov familien, barnet eller børnene har. 


Psykologbehandling


Psykologen står klar til at hjælpe dig med bl.a. behandling af angst, depression, børn med specifikke vanskeligheder, lavt selvværd, stress og udbrændthed, traumer, sorg og kriser, selvskadende unge, ADHD, problemer og udvikling, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelser, særligt sensitive osv.

Psykotrapi


Psykoterapeuten kan hjælpe mennesker med autisme og psykiatriske problemstillinger, såsom social angst, depression, stress, emotionelt omsorgssvigt, misbrugsadfærd, spiseforstyrrelse, selvskadende- og udadreagerende adfærd, skizofreni osv.

Familieterapi


Familier har tit udfordringer med et barn eller en ung, som viser tegn på ubalance, og det er forældrenes ansvar at kigge lidt på sig selv og familiemønsteret. Nogle gange kan man justere selv og andre gange skal man have professionel støtte i form af familieterapi.


Formålet med familieterapien er derfor at hjælpe hele familien, så I kan forstå jer selv og hinanden bedre. 

Misbrugsbehandling


Der findes flere sociale indsatser, som i internationale randomiserede kontrollerede forsøg har vist dokumenteret effekt på at reducere stofmisbrug. Forskellige sociale indsatser kan have effekt på forskellige aspekter af den enkelte persons problemstillinger.

Over 15 års kombineret erfaring og ekspertise


Få styr på dine problemer
Få dit liv tilbage, lev et frisk nyt liv


Der er altid en bedre måde at gøre tingerne på
Skab et liv, der ser godt ud indeni, ikke et, der bare ser godt ud på ydersiden

VORES YDELSER TIL PRIVATE


Tryghed skaber mulighed for trivsel og udvikling. Derfor kommer vi hjem til jer for at støtte. Vi kan hjælpe jer med familiebehandling, individuel terapi til dig, dit barn, din teenager eller partner. Støttekontaktperson til både voksne og børn for at få etableret et konstruktivt samarbejde med dit barns socialrådgiver.

Ydelser til kommuner


MentalTeam er en privat leverandør, der leverer socialpædagogiske ydelser til kommuner i hele Danmark.


Vores socialpædagogiske konsulenter vil skabe forandring og udvikling i udsætte familier.

Vi prioriterer fleksibilitet i vores samarbejde. 


Hvad siger vores brugere?

FAGLIGHED


“MentalTeam har forkus på, hvordan de med deres faglighed kan støtte mennesker til udvikling og selvbestemmelse over eget liv.”


Marianne Gramstrup

Afdelingsleder

Beskæftigelse - socialteamet og integrationsteamet

Ringkøbing-Skjern Kommune

GENSIDIGHED


"Et ord, som Zakaria er meget optaget af, er ”gensidighed” – dette gælder ift. integration, relationer såvel som samarbejde. Også på dette område skinner hans respektfulde og anerkendende tilgang igennem."


Mathilde Olsen

Familierådgivning & integration

Socialforvaltningen

Århus Kommune

FORNØJELSE


"Det er en fornøjelse at samarbejde med Zakaria – og jeg kan kun medgive ham mine allervarmeste anbefalinger."


Mathilde Olsen

Familierådgivning & integration

Socialforvaltningen

Århus Kommune

Vi støtter og samarbejder med:

KURSUS & SUPERVISION


MentalTeam tilbyder jævnligt sine medarbejdere at deltage i kurser omkring etik, moral, lovgivning, faglighed og samtidig supervision. Således kan de hele tiden være optimalt rustede til at kunne udføre opgaver professionelt og har dermed gode rammer for at kunne imødekomme jeres behov og forventninger. 


Til kursusforløbet anvender MentalTeam en række kvalificerede eksterne undervisere, herunder lektorer, socialrådgivere, familiebehandlere og psykologer, der afdækker de respektive fags terminologier og faglige indsigt.


Næste kursussted for undervisningen oplyses ved kursustilmelding. Har du lyst til at deltage, så send os en mail og vi vil kontakte dig, når der er planlagt et nyt kursus.

Send til: info@mentalteam.dk

VIL DU GERNE LAVE EN AFTALE?


Hvis du har brug for vores hjælp til en eller flere borgere, som skal hjælpes videre i livet, kan du henvende dig på info@mentalteam.dk eller på digital postkasse til CVR-nr. 44 31 01 71.